AML / Fraud

Zweryfikuj zgodność systemu AML z obowiązującymi przepisami
oraz zaleceniami KNF czy GIIF.

  Poznaj nasze usługi i rozwiązania

  Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

  Rozwiązania do weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych.

  KYC / CDD, PEP, sankcje

  Rozwiązania i usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

  Cyber Fraud Risk Management

  Rozwiązanie AML
  i antyfraudowe

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  i ochrona przed oszustwami
  i przestępstwami w organizacjach.

  ochrona
  audyt
  audyt i szkolenia

  Konsulting i wdrożenia

  Audyt i szkolenia w zakresie oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.