AML | Fraud

Zweryfikuj zgodność systemu AML
z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
KNF czy GIIF.

  Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

  Aml / FRAUD

  OFERTA

  Rozwiązania do weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych.
  KYC / CDD, PEP, sankcje.

  analizy due diligence

  Compliance Catalyst

  Kompletna platforma do zarządzania ryzykiem. Usprawnij procesy due dilligence i KYC.

  dane o podmiotach

  Baza danych Orbis

  Wyszukiwanie, porównywanie
  oraz analizy przedsiębiorstw prywatnych.

  Rozwiązania i usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

  Cyber Fraud Risk Management

  Rozwiązanie AML
  i antyfraudowe

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  i ochrona przed oszustwami
  i przestępstwami w organizacjach.

  report
  audyt i szkolenia

  Konsulting i wdrożenia

  Audyt i szkolenia w zakresie oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.