COMPLIANCE CATALYST firmy MOODY'S

Platforma do zarządzania ryzykiem

Mechanizm wspierający podejmowanie decyzji w oparciu o dane i platforma zarządzania ryzykiem

  • Moody's - Compliance Catalyst

Poznaj produkty od naszego partnera

 

Compliance Catalyst firmy Moody's oferuje elastyczne analizy due diligence – zarówno automatyczne jak i rozszerzone. Obejmuje szereg kontroli podmiotów i osób fizycznych, które można samodzielnie kontrolować oraz zautomatyzować, aby błyskawicznie określić ryzyko.

 

KOMPLETNA PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Compliance Catalyst

Wydajny, oparty na danych mechanizm decyzyjny, który pomaga analizować, oceniać i monitorować strony trzecie.

Usprawnia procesy weryfikacji klientów (KYC), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zapobiega przekupstwu i korupcji, dzięki czemu zwiększa efektywność procesu wdrażania klientów oraz analizy due diligence.

Compliance Catalyst jest zasilany przez bazę danych podmiotów Orbis oraz GRID, bazę danych ryzyka związanego z niekorzystnymi mediami, sankcjami, listami obserwacyjnymi i osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Połącz własne dane i dane klientów w swojej analizie.

Skalowalna, szybka platforma zawierająca szereg modułów, dzięki czemu można skonfigurować własne rozwiązanie.

weryfikacja
korzyści korzystania z compliance catalyst firmy Moody's

Kluczowe cechy

Compliance Catalyst to zintegrowane rozwiązanie. Łączy w sobie Twoje własne dane, kluczowe dane o podmiotach pobierane z bazy danych Orbis Moody's oraz inteligentne analizy due diligence oparte na danych z platformy Grid Moody's – wszystko w jednym miejscu. 

Twoje Własne dane mogą obejmować kanały dostarczane za pośrednictwem usług sieciowych, a także integrację automatycznych e-formularzy i kwestionariuszy w celu samodzielnego wprowadzenia danych od klientów oraz wdrażanych podmiotów. Ponadto możesz skorzystać ze zintegrowanej rozszerzonej analizy due diligence, która stanowi uzupełnienie usługi raportowania ryzyka Compliance Catalyst.

Tuż po ukończeniu etapu łączenia rekordów – powiązania konkretnego przedsiębiorstwa z odpowiednim wpisem w bazie danych Orbis Moody's – otrzymujesz natychmiastową analizę pod kątem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji i innych list obserwacyjnych oraz negatywnych komunikatów w mediach w oparciu o dane platformy Grid Moody's, a także zwięzły podgląd danych dotyczących zgodności – wszystko to jest dla Ciebie widoczne jeszcze przed rozpoczęciem oceny ryzyka.

Szeroka gama gotowych modeli pozwala od razu rozpocząć pracę, jak również daje możliwość skonfigurowania modeli dopasowanych do własnych profili ryzyka. Modele są proste w użyciu oraz dostarczane w ramach koncepcji samoobsługowej, co oznacza, że możesz samodzielnie zarządzać dostosowaniem mechanizmu Compliance Catalyst, przepływem pracy oraz przesyłaniem danych bez zlecania tych zadań nam ani innym firmom.

Mechanizm Compliance Catalyst oferuje znacznie ulepszone alerty, które można nie tylko łatwiej odrzucać zbiorczo, lecz także dostosowywać pod kątem czułości z wykorzystaniem uczenia maszynowego w celu umieszczania negatywnych komunikatów w szerszym kontekście, aby zredukować do minimum liczbę fałszywie pozytywnych alertów.

Pulpity nawigacyjne zapewniają przejrzysty wgląd w całe portfolio, bierzące analizy, a także rozwiązane i nierozwiązane alerty.

Dostosowany do potrzeb Twojej firmy

Stwórz własną wersję
systemu Compliance Catalyst

Możesz dowolnie dostosować poziom złożoności systemu Compliance Catalyst firmy Moody's do swoich potrzeb oraz wymagań użytkowników – od prostego wyszukiwania przed sprzedażą po szczegółowe i rozbudowane analizy due diligence.

przepływ danych

Twórz własne przepływy informacji

wybieraj własne moduły

Wybieraj własne modele

opracuj własną automatyzację

Opracuj własną automatyzację

Dane o podmiotach pobierane z bazy danych Orbis firmy Moody's.

Analizy due diligence obsługiwane są przez platformę Grid firmy Moody's.

Compliance Catalyst korzysta z bazy Orbis - źródła danych o podmiotach i osobach. Uwzględnia również starannie dobrane informacje o ryzyku dostarczane przez platformę Grid – bazę danych dotyczących ryzyka obejmujących negatywne komunikaty w mediach, sankcje, listy obserwacyjne oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

Oprócz tego możesz dołączyć do analiz własne dane oraz dane uzyskane od klientów. W przypadku bardziej złożonych podmiotów możesz skierować badanie do usługi rozszerzonej analizy due diligence.

grid

Grid – kompleksowe dane dla efektywniejszych analiz

Baza danych dotyczących ryzyka, która obejmuje negatywne komunikaty w mediach, sankcje, listy obserwacyjne oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

Dzięki połączeniu danych oraz kategoryzacji platforma Grid umożliwia filtrowanie treści według typu, etapu oraz poziomu ryzyka, w oparciu
o ważność oraz własne preferencje. 

Platforma Grid zawiera ponad 3 miliardy artykułów opublikowanych w mediach poddanych szczegółowej kategoryzacji, obejmującej ponad 50 kodów ryzyka oraz 30 etapów ryzyka. Dane są dostępne w postaci szczegółowych i starannie uporządkowanych raportów.

WSPARCIE DLA MECHANIZMU COMPLIANCE CATALYST

Baza danych Orbis

Dostarcza najobszerniejszych informacji o przedsiębiorstwach i strukturach korporacyjnych oraz niekorzystnych wydarzeniach, dzięki czemu zyskujesz najwyższy poziom pewności w odniesieniu do osób trzecich. Możesz również tworzyć elastyczne alerty dla tych zestawów danych, aby kontynuować monitorowanie ryzyka oraz zachodzących zmian.

Zoptymalizuj Compliance Catalyst dla swojej organizacji, odbiorców i profili ryzyka.

Moduły

Możesz zweryfikować podmiot w oparciu o ogromny zbiór danych dostępnych w bazie Orbis, obejmujący spółki (prywatne i notowane na giełdzie), banki i instytucje finansowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, zakłady ubezpieczeń, pozabankowe instytucje finansowe, statki morskie i osoby fizyczne. Baza danych Orbis zawiera wyłącznie oficjalne nazwy podmiotów (wraz z ich unikatowymi numerami identyfikacyjnymi) oraz umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie. Dlatego po dopasowaniu podmiotu do właściwego rekordu w bazie danych Orbis możesz mieć pewność, że Twoja bieżąca analiza dotyczy odpowiedniego podmiotu prawnego oraz wykorzystuje związane z nim dane. Działa to również w przypadku samoobsługowego przesyłania zbiorczego.

Zobacz przefiltrowane wiadomości dotyczące badanych przedsiębiorstw, osób oraz Twojego portfolio, a także starannie dobrane dane o ryzyku negatywnych komunikatów w mediach dostarczane przez platformę Grid. Narzędzie do analizy negatywnych komunikatów w mediach wykorzystuje uczenie maszynowe, które pozwala dokładniej określić autentycznie negatywny sentyment, redukując liczbę fałszywie pozytywnych oraz błędnych wyników.

Jeśli z kontroli wynika, że należy dokładniej przyjrzeć się podmiotom lub osobom o podwyższonym ryzyku, możesz przesłać wyniki kontroli do swoich analityków lub naszej usługi rozszerzonej analizy due diligence (enhanced due diligence, EDD).

Automatyzują prezentację danych z Twoich własnych systemów w Compliance Catalyst przy użyciu interfejsu API, aby zapewnić płynną integrację z wewnętrznymi systemami.

Zgodnie z zasadą 50% Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) spółki, które same w sobie nie są objęte sankcjami, mogą mimo to podlegać sankcjom ze względu na ich powiązania z korporacjami lub osobami, które są objęte sankcjami. Nasze dane i narzędzia dotyczące własności pomogą określić, które podmioty są objęte sankcjami wynikającymi z powiązań.

Współczynnik Power Score pokazuje więcej niż tylko poziom własności. Pomaga wskazać i zidentyfikować wpływowych udziałowców, których łatwo przeoczyć, ponieważ nie są prawnymi i/lub faktycznymi właścicielami.

To dynamiczne narzędzie do wizualizacji zapewnia podgląd złożonych struktur własności z możliwością nawigacji góra-dół i dół-góra. Zawiera funkcje filtrowania i kodowania kolorami, które sprawiają, że struktury korporacyjne stają się łatwiejsze do przeanalizowania.

Narzędzie Pathfinder obsługiwane przez bazę danych Orbis pomaga przeprowadzić szybką kontrolę konfliktów interesu. Pozwala to ujawnić powiązania między przedsiębiorstwami a grupami, a także z wpisami na monitorowanych czarnych listach, aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji.