Rozwiązanie AML i antyfraud

Wykrywanie nadużyć
i bezpieczeństwo

  • Bottomline - Rozwiązanie AML i antyfraud

Zapobiegaj oszustwom spełniając jednocześnie wymogi regulacyjne

Stwórz najlepszy mechanizm ochrony w warunkach zwiększonego ryzyka.
Zabezpiecz swoje procesy płatnicze.

rozwiązania antyfraudowe

Infrastruktury płatnicze są dziś lepiej chronione niż kiedykolwiek wcześniej, a mimo to przestępcy wciąż znajdują nowe sposoby na wykorzystanie słabych punktów. Przegląd poziomu zabezpieczeń i kontroli w obrębie całego cyklu życia płatności oraz wzmocnienie obszarów potencjalnego ryzyka mogą okazać się bardzo korzystne.

Rozwiązania Bottomline w zakresie zabezpieczenia przed oszustwami i przestępstwami finansowymi oferują niezrównaną ochronę.

Bezpieczne płatności – wykrywanie oszustw i zapobieganie im dzięki zaawansowanym analizom obejmującym aplikacje, kanały i rodzaje płatności przy użyciu skutecznego aparatu reguł

Zgodność z przepisami – szybka implementacja w celu spełnienia wymogów przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony i precyzji wykrywania

Oszustwa wewnętrzne i pracownicze – wykrywaj zagrożenia wewnętrzne dzięki porównywaniu przeszłych zachowań w obrębie grupy porównywalnych przedsiębiorstw i otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym.

Zachowaj konkurencyjność przy jednoczesnej ochronie 

przed nowo powstającymi zagrożeniami.

Zabezpiecz swoje płatności. Chroń swoje płatności w obrębie wszystkich aplikacji, kanałów i rodzajów płatności.
Zachowaj zgodność z przepisami. Przyspiesz tempo osiągania zgodności z przepisami, ograniczając przy tym poziom złożoności.
Wykrywaj podejrzane zachowania. Identyfikuj nietypowe zachowania użytkowników dzięki profilowaniu statystycznemu i predykcyjnej ocenie ryzyka.

Poznaj rozwiązania Bottomline w zakresie ochrony przed oszustwami i przestępstwami finansowymi dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych

Ochrona płatności dla różnych aplikacji, kanałów i rodzajów płatności.

Zapewnienie zgodności z przepisami oraz redukcja poziomu złożoności oraz ograniczenie zbędnej ingerencji człowieka.

Szybkie wykrywanie anomalii i dostępu w celu wskazania pracowników wysokiego ryzyka we wszystkich najważniejszych systemach.

Automatyzacja i usprawnienie procesu zarządzania oraz tworzenia i badania alarmów oraz przypadków oszustw w przedsiębiorstwach, prania pieniędzy i naruszeń bezpieczeństwa – w tym generowanie raportów o podejrzanych działaniach (suspicious activity report, SAR) i przesyłanie ich drogą elektroniczną.

system CFRM Bottomline

Cechy

Zapewnienie łączności płatności i zarządzanie środkami pieniężnymi

Rozległe możliwości w ramach jednej, elastycznej platformy

Elastyczne, sprawne
i konfigurowalne raporty

Prawdziwe rozwiązanie SaaS
z obsługą wielodostępności.

Krótki czas implementacji

Obsługa filtrowania sankcji OFAC