bazy danych o podmiotach 

Baza przedsiębiorstw ORBIS
firmy Moody's

Źródło umożliwiające określenie kondycji i porównanie danych na temat przedsiębiorstw prywatnych

 • Moody's - Baza danych Orbis

Rekomendujemy produkt od naszego partnera

 

Skorzystaj z bazy danych Orbis do wyszukiwania, porównywania oraz analizowania
przedsiębiorstw, by podejmować lepsze i skuteczniejsze decyzje.

o usłudze

Baza danych Orbis - źródło informacji o podmiotach.

Zawiera informacje na temat niemal 450 milionów przedsiębiorstw i podmiotów z całego świata, przy czym szczegółowe informacje finansowe są dostępne dla ponad 40 milionów z nich.

Jest to najbardziej rozbudowane źródło możliwych do porównania danych na temat przedsiębiorstw prywatnych, obejmujące również spółki notowane na giełdzie.

Baza danych Orbis powstaje w wyniku rejestracji i przetwarzania danych od ponad 170 różnych dostawców oraz setki naszych własnych źródeł.

 

Jej główne zalety to:

porównywalne dane

rozbudowane struktury własności przedsiębiorstw

całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwa

 

korzyści 

Co może dostarczyć baza Orbis

Tożsamość i weryfikacja

Szczegóły struktury korporacyjnej

Własność faktyczna i kontrola

Metryki i prognozy potencjału finansowego

Jak Orbis może Ci pomóc?

Skorzystaj z bazy danych Orbis, aby zweryfikować przedsiębiorstwa lub przeprowadzić szczegółowe badanie lub kontrolę osób trzecich.

Baza danych Orbis zapewnia dodatkowe informacje na temat struktury własności poszczególnych przedsiębiorstw, jak również ich grup kapitałowych. Jeśli to możliwe, informacje są oznaczone datą oraz mają podane źródło. Możesz zobaczyć zmiany w czasie i zarchiwizowane informacje o własności. Istnieje również możliwość zdefiniowania faktycznych właścicieli zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi lub wymogami lokalnych przepisów.

Oznaczenie osób i przedsiębiorstw, które widnieją na listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji. Sprawdzanie całych grup kapitałowych pod kątem zbieżności z danymi dotyczącymi osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji, a także innych list obserwacyjnych.

Możliwość wybierania spośród setek kryteriów wyszukiwania i łączenia ich ze sobą, aby skonfigurować bardzo szczegółowe wyszukiwania. Ujednolicone formaty pozwalają wyszukiwać informacje o przedsiębiorstwach w różnych regionach i krajach – przy użyciu tych samych kryteriów. Baza danych Orbis umożliwia korzystanie z jednego kodu działalności podczas wyszukiwania na całym świecie dzięki odwzorowaniu międzynarodowej i lokalnej klasyfikacji działalności gospodarczej.

Baza danych Orbis udostępnia narzędzia do analizy grup spółek, co umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie porównywalnych grup oraz porównywanie spółek. Ujednolicone formaty pozwalają na wyszukiwanie i porównywanie informacji o przedsiębiorstwach z różnych regionów i krajów. Unikatowe identyfikatory obejmują numery identyfikacyjne BvD, lokalne numery identyfikacyjne oraz inne uznane systemy, w tym LEI i GIIN.

Orbis oferuje obszerną bazę danych osób związanych z przedsiębiorstwami, która obejmuje: dyrektorów, doradców, rewidentów, członków zarządów i kierowników wyższego szczebla. Zapewnia wgląd w ich obecne i poprzednie stanowiska, a także ich powiązania z innymi osobami w bazie danych Orbis.

Baza danych Orbis korzysta z ogromnej liczby źródeł wiadomości oraz algorytmów, które wykrywają historie o negatywnym sentymencie. Wykorzystuje również możliwości sztucznej inteligencji dzięki wsparciu narzędzia Analytics Accelerator’s ML Fabric firmy Moody's, aby dostarczać najistotniejsze aktualności oraz ograniczyć liczbę fałszywie pozytywnych wyników – w wielu różnych językach.

Grid to platforma dostarczająca starannie dobrane kompleksowe informacje o negatywnych komunikatach w mediach, osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, monitorowanych listach obserwacyjnych, sankcjach oraz kontrolach. Platforma Grid obejmuje szczegółowe kategorie uwzględniające terroryzm, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną, cyberprzestępczość i przestępstwa przeciwko środowisku. Kategorie te są zgodne z przestępstwami źródłowymi AML 6 oraz kategoriami przestępstw wyznaczonymi przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Platforma ta zawiera ponad 3 miliardy artykułów opublikowanych w mediach poddanych szczegółowej kategoryzacji, obejmującej ponad 50 kodów ryzyka oraz 30 etapów ryzyka. Umożliwia inteligentniejsze prowadzenie kontroli w systemie Compliance Catalyst, aby uzyskać dokładniejsze i bardziej adekwatne wyniki.

Dane i wskaźniki dotyczące ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG) pozwalają ocenić ryzyko utraty reputacji związane z przedsiębiorstwami, aby ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z nimi.

Możesz z łatwością połączyć dane, niezależnie od tego, czy pobierasz dane do programu Excel, czy też przesyłasz własne dane do bazy Orbis. Możesz również korzystać z interfejsów API do wzbogacenia Twoich własnych systemów o dane z bazy Orbis.

Śledzenie, czy określone statki widnieją na listach sankcji, a także sposobu, w jaki są powiązane z danymi podmiotami.

Oryginalne dokumenty

Lokalnie przechowywane „zeskanowane obrazy”

Możliwość zamawiania kopii oficjalnych dokumentów biznesowych z całego świata

Pliki PDF z raportami rocznymi

Linki do dokumentów składanych w rejestrach

Inne informacje dotyczące przedsiębiorstw

Informacje o przyznaniu podmiotom przetargów publicznych

Status prawny, data założenia, branża podmiotu oraz kraj / ustrój polityczny

Dokumenty AML dla instytucji finansowych

Co można osiągnąć dzięki bazie danych Orbis

Wskaźniki kondycji finansowej umożliwiające porównanie przedsiębiorstw z całego świata oraz ujednolicone dane finansowe umożliwiają szybką i łatwą ocenę klientów, partnerów oraz dostawców. 

Rozbudowane dane struktur korporacyjnych oraz faktycznych właścicieli w połączeniu z danymi dotyczącymi osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji i negatywnych komunikatów w mediach ułatwiają dokładniejszą ocenę osób trzecich bardziej niż jakiekolwiek inne źródło.

Ocena obecnych dostawców pod kątem zarówno ryzyka finansowego, jak i ryzyka utraty reputacji, wykorzystując wskaźniki ryzyka finansowego i rozbudowane struktury własności.

Znajdź porównywalne przedsiębiorstwa i stwórz analizę finansową grupy porównywalnych spółek pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Analizuj nowe rynki i regiony oraz twórz plany biznesowe w oparciu o sprawdzone informacje. Bazę danych Orbis można wykorzystać również do wzbogacenia i odświeżenia swojego systemu CRM pod kątem poprawy skuteczności zespołów ds. sprzedaży i marketingu.

Znajduj firmy docelowe i sprzedające za pomocą bardzo precyzyjnych wyszukiwań, analizuj grupy porównywalnych przedsiębiorstw oraz korzystaj z naszych danych o fuzjach i przejęciach, aby ułatwić dokonanie wyceny.

Baza danych Orbis może pomóc Ci w dopasowaniu danych / usunięciu duplikatów, tworzeniu powiązań pomiędzy zbiorami danych w ramach Twojej organizacji oraz tworzeniu pojedynczych widoków na podstawie odizolowanych silosów danych.

Najważniejsze dane dostępne w bazie Orbis:

 • Unikatowe identyfikatory

 • LEI i inne oficjalne numery przedsiębiorstw, kody działalności

 • Opisy handlowe

 • Szczegółowe opisy przedsiębiorstw

 • Ujednolicone dane finansowe

 • Prognozowane dane finansowe

 • Wskaźniki kondycji finansowej

 • Ratingi agencji

 • Oryginalne dokumenty

 • Porządkowanie dokumentów

 • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i sankcje

 • Kontrola negatywnych komunikatów w mediach

 • Faktyczni właściciele

 • Globalni i krajowi rzeczywiści właściciele

 • Struktury korporacyjne

 • Podmioty objęte sankcjami w wyniku powiązań

 • Badania ESG

 • Aktualności, w tym filtr wiadomości negatywnych

 • Członkowie zarządu i kierownictwa

 • Transakcje oraz pogłoski dotyczące fuzji i przejęć

 • Patenty i własność intelektualna

 • Umowy dotyczące należności licencyjnych

 • Badania branżowe

 • Doradcy

 • Statki morskie

 • Powiązania z przetargami publicznymi

 • Podmioty interesu publicznego (PIE)

 • Dokumentacja AML

 • Dane giełdowe i szacunki zysków

 • Działania korporacyjne

orbis coverage map

Porównywanie przedsiębiorstw na całym świecie

Porównywalne, szczegółowe raporty finansowe są doskonałym narzędziem do wyszukiwania przedsiębiorstw oraz porównywania
ich w sposób wykraczający poza granice, sektory oraz porównywalne przedsiębiorstwa.

Standardowy raport finansowy zawiera 26 pozycji bilansu, 26 pozycji rachunku zysków i strat oraz 33 wskaźniki. Spółki notowane na giełdzie są przedstawiane w bardziej szczegółowym formacie.

Nowa samoobsługowa platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa upraszcza obsługę online, przeprowadzając użytkownika krok po kroku przez kolejne zadania. Dostęp do pomocy technicznej można uzyskać za pośrednictwem zaktualizowanych przewodników użytkownika, samouczków wideo i instruktaży.

sef serve elearning platform
pathfinder

Kontrola konfliktów interesu i wdrażanie

Narzędzie Pathfinder obsługiwane przez bazę danych Orbis pomaga przeprowadzić szybką kontrolę konfliktów interesu. Pozwala ujawnić powiązania między przedsiębiorstwami a grupami, a także z wpisami na monitorowanych czarnych listach, aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji.

Baza danych Orbis jest dostępna za pośrednictwem różnych kanałów

Można wykorzystać bazę danych Orbis jako platformę internetową lub źródło informacji dla jednego ze specjalistycznych produktów Catalyst. Masz możliwość połączenia danych z bazy Orbis z własnymi danymi przy użyciu szeregu interfejsów API lub niestandardowej dostawy.

range of channels