COMPLIANCE CATALYST

Platforma do zarządzania ryzykiem

Mechanizm wspierający podejmowanie decyzji w oparciu o dane i platforma zarządzania ryzykiem.

  • Compliance Catalyst

 

Compliance Catalyst oferuje elastyczne analizy due diligence – zarówno automatyczne jak i rozszerzone. Obejmuje szereg kontroli podmiotów i osób fizycznych, które można samodzielnie kontrolować oraz zautomatyzować, aby błyskawicznie określić ryzyko.

 

kompletna platforma do zarządzania ryzykiem

Compliance Catalyst

Usprawnia procesy weryfikacji klientów
(know your customer, KYC).

Zapobiega przekupstwu i korupcji
(anti-bribery and corruption, ABAC).

Usprawnia procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy (anti-money laundering, AML).

Zwiększa efektywność procesu wdrażania klientów oraz analizy due diligence.

Oferujemy gotowe modele, które pozwalają od razu rozpocząć pracę, jak również możliwość skonfigurowania własnych modeli dopasowanych do profili oraz tolerancji ryzyka.

Compliance Catalyst korzysta z bazy Orbis - źródła danych o podmiotach i osobach. Uwzględnia również starannie dobrane informacje o ryzyku dostarczane przez platformę Grid – bazę danych dotyczących ryzyka obejmujących negatywne komunikaty w mediach, sankcje, listy obserwacyjne oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

Oprócz tego możesz dołączyć do analiz własne dane oraz dane uzyskane od klientów. W przypadku bardziej złożonych podmiotów możesz skierować badanie do usługi rozszerzonej analizy due diligence.

Twoje dane, dane o podmiotach pobierane z bazy danych Orbis i analizy due diligence obsługiwane są przez platformę Grid.

grid

Grid – kompleksowe dane dla efektywniejszych analiz

Baza danych dotyczących ryzyka, która obejmuje negatywne komunikaty w mediach, sankcje, listy obserwacyjne oraz osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

Dzięki połączeniu danych oraz kategoryzacji platforma Grid umożliwia filtrowanie treści według typu, etapu oraz poziomu ryzyka, w oparciu
o ważność oraz własne preferencje. 

Platforma Grid zawiera ponad 3 miliardy artykułów opublikowanych w mediach poddanych szczegółowej kategoryzacji, obejmującej ponad 50 kodów ryzyka oraz 30 etapów ryzyka. Dane są dostępne w postaci szczegółowych i starannie uporządkowanych raportów.

Compliance Catalyst wyróżnia się na tle konkurencji tym, że jest zintegrowanym rozwiązaniem. Łączy w sobie Twoje własne dane, najlepsze dane o podmiotach pobierane z bazy danych Orbis oraz inteligentne analizy due diligence oparte na danych platformy Grid – w jednym miejscu. Twoje Własne dane mogą obejmować kanały dostarczane za pośrednictwem usług sieciowych, a także integrację automatycznych e-formularzy i kwestionariuszy w celu samodzielnego wprowadzenia danych od klientów oraz wdrażanych podmiotów. Ponadto możesz skorzystać ze zintegrowanej rozszerzonej analizy due diligence, która stanowi uzupełnienie usługi raportowania ryzyka Compliance Catalyst.

Tuż po ukończeniu etapu łączenia rekordów – powiązania konkretnego przedsiębiorstwa z odpowiednim wpisem w bazie danych Orbis – otrzymujesz natychmiastową analizę pod kątem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji i innych list obserwacyjnych oraz negatywnych komunikatów w mediach w oparciu o dane platformy Grid, a także zwięzły podgląd danych dotyczących zgodności – wszystko to jest dla Ciebie widoczne jeszcze przed rozpoczęciem oceny ryzyka.

Oferujemy szeroką gamę gotowych modeli, które pozwalają od razu rozpocząć pracę, jak również możliwość skonfigurowania własnych modeli dopasowanych do własnych profili ryzyka. Modele są proste w użyciu oraz dostarczane w ramach koncepcji samoobsługowej, co oznacza, że możesz samodzielnie zarządzać dostosowaniem mechanizmu Compliance Catalyst, przepływem pracy oraz przesyłaniem danych bez zlecania tych zadań nam ani innym firmom.

Mechanizm Compliance Catalyst oferuje znacznie ulepszone alerty, które można nie tylko łatwiej odrzucać zbiorczo, lecz także dostosowywać pod kątem czułości z wykorzystaniem uczenia maszynowego w celu umieszczania negatywnych komunikatów w szerszym kontekście, aby zredukować do minimum liczbę fałszywie pozytywnych alertów.

Pulpity nawigacyjne zapewniają przejrzysty wgląd w całe portfolio, bierzące analizy, a także rozwiązane i nierozwiązane alerty.

Stwórz własną wersję systemu Compliance Catalyst

Twórz własne przepływy pracy – wybieraj swoje moduły – rozwijaj własną automatyzację.

Możesz dowolnie dostosować poziom złożoności systemu Compliance Catalyst do swoich potrzeb oraz wymagań użytkowników wewnętrznych – od prostego wyszukiwania przed sprzedażą po szczegółowe i rozbudowane analizy due diligence.

przepływ danych

Moduły

Zoptymalizuj Compliance Catalyst dla swojej organizacji, odbiorców i profili ryzyka.

Możesz zweryfikować podmiot w oparciu o ogromny zbiór danych dostępnych w bazie Orbis, obejmujący spółki (prywatne i notowane na giełdzie), banki i instytucje finansowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, zakłady ubezpieczeń, pozabankowe instytucje finansowe, statki morskie i osoby fizyczne. Baza danych Orbis zawiera wyłącznie oficjalne nazwy podmiotów (wraz z ich unikatowymi numerami identyfikacyjnymi) oraz umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie. Dlatego po dopasowaniu podmiotu do właściwego rekordu w bazie danych Orbis możesz mieć pewność, że Twoja bieżąca analiza dotyczy odpowiedniego podmiotu prawnego oraz wykorzystuje związane z nim dane. Działa to również w przypadku samoobsługowego przesyłania zbiorczego.

Zobacz przefiltrowane wiadomości dotyczące badanych przedsiębiorstw, osób oraz Twojego portfolio, a także starannie dobrane dane o ryzyku negatywnych komunikatów w mediach dostarczane przez platformę Grid. Narzędzie do analizy negatywnych komunikatów w mediach wykorzystuje uczenie maszynowe, które pozwala dokładniej określić autentycznie negatywny sentyment, redukując liczbę fałszywie pozytywnych oraz błędnych wyników.

Jeśli z kontroli wynika, że należy dokładniej przyjrzeć się podmiotom lub osobom o podwyższonym ryzyku, możesz przesłać wyniki kontroli do swoich analityków lub naszej usługi rozszerzonej analizy due diligence (enhanced due diligence, EDD).

Automatyzują prezentację danych z Twoich własnych systemów w Compliance Catalyst przy użyciu interfejsu API, aby zapewnić płynną integrację z wewnętrznymi systemami.

Zgodnie z zasadą 50% Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) spółki, które same w sobie nie są objęte sankcjami, mogą mimo to podlegać sankcjom ze względu na ich powiązania z korporacjami lub osobami, które są objęte sankcjami. Nasze dane i narzędzia dotyczące własności pomogą określić, które podmioty są objęte sankcjami wynikającymi z powiązań.

Współczynnik Power Score pokazuje więcej niż tylko poziom własności. Pomaga wskazać i zidentyfikować wpływowych udziałowców, których łatwo przeoczyć, ponieważ nie są prawnymi i/lub faktycznymi właścicielami.

To dynamiczne narzędzie do wizualizacji zapewnia podgląd złożonych struktur własności z możliwością nawigacji góra-dół i dół-góra. Zawiera funkcje filtrowania i kodowania kolorami, które sprawiają, że struktury korporacyjne stają się łatwiejsze do przeanalizowania.

Narzędzie Pathfinder obsługiwane przez bazę danych Orbis pomaga przeprowadzić szybką kontrolę konfliktów interesu. Pozwala to ujawnić powiązania między przedsiębiorstwami a grupami, a także z wpisami na monitorowanych czarnych listach, aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji.

WSPARCIE DLA MECHANIZMU COMPLIANCE CATALYST

Baza danych Orbis

Dostarcza najobszerniejszych informacji o przedsiębiorstwach i strukturach korporacyjnych oraz niekorzystnych wydarzeniach, dzięki czemu zyskujesz najwyższy poziom pewności w odniesieniu do osób trzecich. Możesz również tworzyć elastyczne alerty dla tych zestawów danych, aby kontynuować monitorowanie ryzyka oraz zachodzących zmian.

Obejmują numery identyfikacyjne BvD, lokalne numery identyfikacyjne oraz inne uznane systemy, w tym LEI i GIIN.

Nasze starannie zgromadzone, przetworzone i uporządkowane dane dotyczące własności zapewniają dodatkowe informacje na temat struktury własności poszczególnych przedsiębiorstw, jak również ich grup kapitałowych. Jeśli to możliwe, informacje są oznaczone datą oraz mają podane źródło. Możesz zobaczyć zmiany w czasie i zarchiwizowane informacje o własności. Istnieje również możliwość zdefiniowania faktycznych właścicieli zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi lub wymogami lokalnych przepisów.

Orbis oferuje obszerną bazę danych osób związanych z przedsiębiorstwami, która obejmuje: dyrektorów, doradców, rewidentów, członków zarządów i kierowników wyższego szczebla. Zapewniamy wgląd w ich obecne i poprzednie stanowiska, a także ich powiązania z innymi osobami w bazie danych Orbis.

Ujednolicone dane i modele finansowe bazy Orbis umożliwiają wgląd w rentowność i wskaźniki prognostyczne kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Baza danych Orbis korzysta z ogromnej liczby źródeł wiadomości oraz algorytmów, które wykrywają historie o negatywnym sentymencie. Teraz wykorzystuje ona również możliwości sztucznej inteligencji dzięki wsparciu narzędzia Analytics Accelerator’s ML Fabric firmy Moody's, aby dostarczać najistotniejsze aktualności oraz ograniczyć liczbę fałszywie pozytywnych wyników – w wielu różnych językach.

Oznaczamy osoby i przedsiębiorstwa, które widnieją na listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji, a także dostarczamy dane, które pomagają je weryfikować. Ułatwiamy sprawdzanie całych grup kapitałowych pod kątem zbieżności z danymi dotyczącymi osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji, a także innych list obserwacyjnych.

Grid to platforma dostarczająca starannie dobrane kompleksowe informacje o negatywnych komunikatach w mediach, osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, monitorowanych listach obserwacyjnych, sankcjach oraz kontrolach. Platforma Grid obejmuje szczegółowe kategorie uwzględniające terroryzm, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną, cyberprzestępczość i przestępstwa przeciwko środowisku. Kategorie te są zgodne z przestępstwami źródłowymi AML 6 oraz kategoriami przestępstw wyznaczonymi przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Platforma ta zawiera ponad 3 miliardy artykułów opublikowanych w mediach poddanych szczegółowej kategoryzacji, obejmującej ponad 50 kodów ryzyka oraz 30 etapów ryzyka. Umożliwia inteligentniejsze prowadzenie kontroli w systemie Compliance Catalyst, aby uzyskać dokładniejsze i bardziej adekwatne wyniki.

Dane i wskaźniki dotyczące ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG) pozwalają ocenić ryzyko utraty reputacji związane z przedsiębiorstwami, aby ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z nimi.

Śledzenie, czy określone statki widnieją na listach sankcji, a także sposobu, w jaki są powiązane z danymi podmiotami.

Oryginalne dokumenty
Lokalnie przechowywane „zeskanowane obrazy”
Możliwość zamawiania kopii oficjalnych dokumentów biznesowych z całego świata
Pliki PDF z raportami rocznymi
Linki do dokumentów składanych w rejestrach

Inne informacje dotyczące przedsiębiorstw
Informacje o przyznaniu podmiotom przetargów publicznych
Status prawny, data założenia, branża podmiotu oraz kraj / ustrój polityczny
Dokumenty AML dla instytucji finansowych