STALE ROZWIJAJĄCA SIĘ

Baza przedsiębiorstw ORBIS

Źródło umożliwiające określenie kondycji i porównanie danych na temat przedsiębiorstw prywatnych

 • Baza danych Orbis

 

Skorzystaj z bazy danych Orbis do wyszukiwania, porównywania oraz analizowania
przedsiębiorstw, by podejmować lepsze i skuteczniejsze decyzje.

o usłudze

Baza danych Orbis - źródło informacji o podmiotach.

Zawiera informacje na temat niemal 450 milionów przedsiębiorstw i podmiotów z całego świata, przy czym szczegółowe informacje finansowe są dostępne dla ponad 40 milionów z nich.

Jest to najbardziej rozbudowane źródło możliwych do porównania danych na temat przedsiębiorstw prywatnych, obejmujące również spółki notowane na giełdzie.

 

Jej główne zalety to:

porównywalne dane

rozbudowane struktury własności przedsiębiorstw

całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwa

 

Nie ograniczamy się jedynie do dostarczania informacji – starannie gromadzimy różnorodne dane, a następnie przetwarzamy, uzupełniamy i ujednolicamy je, aby były bogatsze, skuteczniejsze oraz łatwiejsze do przeszukiwania. W rzeczywistości baza danych Orbis powstaje w wyniku rejestracji i przetwarzania danych od ponad 170 różnych dostawców oraz setki naszych własnych źródeł.

Jak Orbis może Ci pomóc?

Skorzystaj z bazy danych Orbis, aby zweryfikować przedsiębiorstwa lub przeprowadzić szczegółowe badanie lub kontrolę osób trzecich.

Baza danych Orbis jest idealnym narzędziem do weryfikacji, czy przedsiębiorstwo faktycznie istnieje, oraz do pozyskania raportów na jego temat – szansa znalezienia raportu o przedsiębiorstwie w bazie Orbis jest znacznie większa niż w przypadku jakiejkolwiek innej bazy przedsiębiorstw. Baza danych Orbis może dostarczać kompleksowe raporty o spółkach, wskaźniki kondycji finansowej oraz informacje o właścicielach, które pomogą Ci zbadać spółkę i ocenić związane z nią ryzyko.

W bazie danych Orbis możesz wybierać spośród setek kryteriów wyszukiwania i łączyć je ze sobą, aby skonfigurować bardzo szczegółowe wyszukiwania. Ujednolicone formaty bazy danych Orbis pozwalają wyszukiwać informacje o przedsiębiorstwach w różnych regionach i krajach – przy użyciu tych samych kryteriów. Baza danych Orbis umożliwia korzystanie z jednego kodu działalności podczas wyszukiwania na całym świecie dzięki odwzorowaniu międzynarodowej i lokalnej klasyfikacji działalności gospodarczej.

Baza danych Orbis udostępnia narzędzia do analizy grup spółek, co umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie porównywalnych grup oraz porównywanie spółek. Nasze ujednolicone formaty pozwalają na wyszukiwanie i porównywanie informacji o przedsiębiorstwach z różnych regionów i krajów.

Pobieraj wykresy, dynamiczne struktury przedsiębiorstw, analizy z użyciem tabel przestawnych i inne rodzaje narzędzi wizualizacji i analiz, które pozwalają błyskawicznie zrozumieć wyniki.

Nowoczesny, przejrzysty i łatwy w użyciu interfejs. Setki inteligentnych funkcji danych: dostosowanie alertów, przeszukiwanie szeregu czasowego, zawężanie danych finansowych, aby sprawdzić sposób ich obliczania, tworzenie własnych zmiennych oraz klasyfikacji, dodawanie danych prognoz oraz korzystanie z naszego dodatku MS Office – wszystko to jest możliwe przy użyciu standardowego menu.

Istnieje wiele sposobów łączenia własnych danych z danymi bazy Orbis. Możesz z łatwością połączyć dane, niezależnie od tego, czy pobierasz dane do programu Excel, czy też przesyłasz własne dane do bazy Orbis. Możemy również pomóc Ci w korzystaniu z naszych interfejsów API do wzbogacenia Twoich własnych systemów o dane z bazy Orbis, a także pomóc w realizacji szeroko zakrojonych projektów zarządzania danymi głównymi, aby ułatwić połączenie odizolowanych danych oraz uzyskać ujednolicony widok klienta.

Co można osiągnąć dzięki bazie danych Orbis

Nasze wskaźniki kondycji finansowej umożliwiające porównanie przedsiębiorstw z całego świata oraz ujednolicone dane finansowe umożliwiają szybką i łatwą ocenę klientów, partnerów oraz dostawców. Nasze struktury korporacyjne pomagają ocenić stabilność finansową w obrębie całej grupy.

Nasze rozbudowane dane struktur korporacyjnych oraz faktycznych właścicieli w połączeniu z danymi dotyczącymi osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, sankcji i negatywnych komunikatów w mediach ułatwiają dokładniejszą ocenę osób trzecich bardziej niż jakiekolwiek inne źródło.

Znajdujemy nowych dostawców i oceniamy obecnych pod kątem zarówno ryzyka finansowego, jak i ryzyka utraty reputacji, wykorzystując nasze wskaźniki ryzyka finansowego i rozbudowane struktury własności.

Narzędzie Pathfinder obsługiwane przez bazę danych Orbis pozwala przeprowadzić szybką kontrolę konfliktów interesu oraz wdrażanie. Pozwala to ujawnić powiązania między przedsiębiorstwami a grupami, a także z wpisami na monitorowanych czarnych listach, aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji.

Znajdź porównywalne przedsiębiorstwa i stwórz analizę finansową grupy porównywalnych spółek pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Analizuj nowe rynki i regiony oraz twórz plany biznesowe w oparciu o sprawdzone informacje. Bazę danych Orbis można wykorzystać również do wzbogacenia i odświeżenia swojego systemu CRM pod kątem poprawy skuteczności zespołów ds. sprzedaży i marketingu.

Znajduj firmy docelowe i sprzedające za pomocą bardzo precyzyjnych wyszukiwań, analizuj grupy porównywalnych przedsiębiorstw oraz korzystaj z naszych danych o fuzjach i przejęciach, aby ułatwić dokonanie wyceny.

Uzyskaj dostęp do naszych danych referencyjnych dla swoich projektów zarządzania danymi. Baza danych Orbis może pomóc Ci w dopasowaniu danych / usunięciu duplikatów, tworzeniu powiązań pomiędzy zbiorami danych w ramach Twojej organizacji oraz tworzeniu pojedynczych widoków na podstawie odizolowanych silosów danych.

Najważniejsze dane dostępne w bazie Orbis:

 • Unikatowe identyfikatory

 • LEI i inne oficjalne numery przedsiębiorstw, kody działalności

 • Opisy handlowe

 • Szczegółowe opisy przedsiębiorstw

 • Ujednolicone dane finansowe

 • Prognozowane dane finansowe

 • Wskaźniki kondycji finansowej

 • Ratingi agencji

 • Oryginalne dokumenty

 • Porządkowanie dokumentów

 • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i sankcje

 • Kontrola negatywnych komunikatów w mediach

 • Faktyczni właściciele

 • Globalni i krajowi rzeczywiści właściciele

 • Struktury korporacyjne

 • Podmioty objęte sankcjami w wyniku powiązań

 • Badania ESG

 • Aktualności, w tym filtr wiadomości negatywnych

 • Członkowie zarządu i kierownictwa

 • Transakcje oraz pogłoski dotyczące fuzji i przejęć

 • Patenty i własność intelektualna

 • Umowy dotyczące należności licencyjnych

 • Badania branżowe

 • Doradcy

 • Statki morskie

 • Powiązania z przetargami publicznymi

 • Podmioty interesu publicznego (PIE)

 • Dokumentacja AML

 • Dane giełdowe i szacunki zysków

 • Działania korporacyjne

orbis coverage map

Porównywanie przedsiębiorstw na całym świecie

Porównywalne, szczegółowe raporty finansowe są doskonałym narzędziem do wyszukiwania przedsiębiorstw oraz porównywania ich w sposób wykraczający poza granice, sektory oraz porównywalne przedsiębiorstwa.

Standardowy raport finansowy zawiera 26 pozycji bilansu, 26 pozycji rachunku zysków i strat oraz 33 wskaźniki. Spółki notowane na giełdzie są przedstawiane w bardziej szczegółowym formacie.

Zwiększamy wartość danych przedsiębiorstw

Aby zapewnić, że dane dostępne w bazie Orbis są tak kompleksowe, obszerne i szczegółowe, zbierane są od ponad 170 dostawców, a także korzystamy z setek własnych źródeł z całego świata. Po starannym zarejestrowaniu tych zróżnicowanych informacji przetwarzamy, uzupełniamy i ujednolicamy je, aby były bogatsze, skuteczniejsze oraz łatwiejsze do przeszukiwania.

 • Łączenie źródeł danych;

 • Ujednolicenie danych finansowych;

 • Odwołania do kodów działalności;

 • Stosowanie ujednoliconych klasyfikacji, terminów i nazw;

 • Oferowanie porównywalnych, reaktywnych wskaźników kondycji finansowej;

 • Stosowanie kontroli jakości i zarządzania danymi

financial strength metrics

Skorzystaj z naszych wskaźników kondycji finansowej

Wykorzystaj modele finansowe bazy Orbis zaprojektowane przez ekspertów pod kątem zgodności z naszymi standardowymi raportami dotyczącymi spółek, aby uzyskać przejrzyste, niezależne opinie i wskaźniki predykcyjne dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki tym wskaźnikom kondycji finansowej zyskujesz możliwość szybszej oceny przedsiębiorstwa z większym stopniem pewności. Zapewniają one również punkt odniesienia dla Twoich własnych modeli.

Wskaźnik reaktywności rynkowej MORE

Nowy wskaźnik reaktywności rynkowej zapewnia ocenę dopasowaną do sektora, lokalizacji oraz warunków rynkowych danego przedsiębiorstwa.

Kto jest właścicielem?

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie określania własności korporacyjnej oraz sprawdzonym źródłem informacji o faktycznych właścicielach. Nasze dane wskazują 1,2 mld powiązań własnościowych, 1,05 mld historycznych powiązań własnościowych i 184 mln aktywnych powiązań własnościowych.

Nasze struktury władz korporacyjnych wskazują właścicieli Twoich potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych oraz zewnętrznych współpracowników, w tym faktycznych właścicieli, co umożliwia przeglądanie struktur ich grup kapitałowych jako całości oraz przeprowadzenie kontroli pod kątem negatywnych komunikatów w mediach, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz sankcji.

Kontrola pod kątem sankcji

Jednym z wyzwań jest zidentyfikowanie przedsiębiorstw, na które nałożono sankcje. Tylko jak zidentyfikować te przedsiębiorstwa, które zostały objęte sankcjami z powodu odległych powiązań ze spółkami i osobami podlegającymi sankcjom?

Określamy spółki tego typu mianem przedsiębiorstw podlegających sankcjom w wyniku powiązań. Choć nie widnieją ona na żadnej liście, dokonywanie transakcji z tymi podmiotami może mimo wszystko spowodować nałożenie kar finansowych. To duże wyzwanie. Jak je zidentyfikować, jak kontynuować monitorowanie sytuacji, oraz jak uniknąć naruszenia przepisów?

sanctions video diagram
pathfinder

Kontrola konfliktów interesu i wdrażanie

Narzędzie Pathfinder obsługiwane przez bazę danych Orbis pomaga przeprowadzić szybką kontrolę konfliktów interesu. Pozwala to ujawnić powiązania między przedsiębiorstwami a grupami, a także z wpisami na monitorowanych czarnych listach, aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji.

Nowa samoobsługowa platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa upraszcza obsługę online, przeprowadzając użytkownika krok po kroku przez kolejne zadania. Dostęp do pomocy technicznej można uzyskać za pośrednictwem zaktualizowanych przewodników użytkownika, samouczków wideo i instruktaży.

sef serve elearning platform

Baza danych Orbis jest dostępna za pośrednictwem różnych kanałów

Można wykorzystać bazę danych Orbis jako platformę internetową lub źródło informacji dla jednego ze specjalistycznych produktów Catalyst. Masz możliwość połączenia danych z bazy Orbis z własnymi danymi przy użyciu szeregu interfejsów API lub niestandardowej dostawy.

range of channels